home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
Nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

16 januari 2005

Nieuwjaarsbijeenkomst 2005

Op zaterdag 8 januari hadden we onze Nieuwjaarsreceptie, die wederom werd gehouden in de Weistaar te Maarsbergen. Ondanks de zware storm hadden we een goede opkomst van 96 leden.

Nadat we elkaar allemaal het beste voor 2005 hadden gewenst, werd er koffie met gebak geserveerd en in een gemoedelijke sfeer werd er gezellig bijgepraat.
Paul Donker hield als nieuwe voorzitter zijn eerste nieuwjaarsspeech. Hierin stond hij kort stil bij de erge zeebeving in Azië. Tevens vertelde hij dat de families v.d. Blij en Boomgaard waren gekomen om afscheid te nemen, want zij zullen de club gaan verlaten. Paul keek terug op een succesvol caravanjaar 2004, met vier evenementen die goed bezocht werden met een gemiddelde van 45 equipes. Onze voorzitter meldt dat de meeste deelnemers tot de ‘ vaste ‘ kern behoren. Tevens blijkt dat zo’n 35 leden niet of nauwelijks komen. Daarom wil het bestuur, met behulp van het evenementen team, deze leden benaderen en hun vragen waarom men niet komt en zodoende te bewegen om ook eens in te schrijven.

Het bestuur is bezorgd over het dalend ledenaantal en wenst deze tendens te keren. Daartoe worden nu reeds door IRG, ABC-brochures aan kopers van nieuwe Beyerland en Delta caravans gestuurd. Echter het bestuur wilt ook kopers van 2-de hands Beyerland en Delta caravans benaderen met deze ABC-brochure. Daartoe zullen leden naar Beyerland en Delta dealers gaan en vragen om de ABC-brochure ook aan die kopers uit te delen. Verder is Hans Middelkoop gevraagd om een promotievideo van onze ABC-club te maken, die we dan kunnen tonen op de jaarbeurs en tentoonstellingen van caravans.

Paul keek vooruit naar 2005 en is verheugd dat in 2005 weer veel evenementen zullen worden georganiseerd; twee weekend- en drie weekevenementen en een reis naar Zuid Engeland. Ook kondigde hij goed nieuws aan in de organisatie van onze club. Hans Kreuning stelt zich weer herkiesbaar als penningmeester, Leen van Loveren is succesvol met de advertentie werving en Gré Voorn is de nieuwe regio assistent in het evenementen team. Henk Graas en Jack van der Hof zijn gestart met een ABC-website. Verder dankte de voorzitter de clubbladredactie, lief en leed, de technische commissie, maar vooral alle organisatoren die in 2004 een evenement hebben georganiseerd. Paul eindigde zijn toespraak met ons allen een voorspoedig en vooral gezond 2005 toe te wensen.

Tijdens de receptie heeft Henk Graas een aantal foto’s gemaakt van leden van het bestuur en het evenementen team die hij op de site wil plaatsen. In de zaal hadden de families Diederik en van Loveren een informatiebord geplaatst over het weekevenement in Duitsland tijdens de wijnfeesten in het najaar.


[ Voor vergroting klik op de foto ]

Na het officiële gedeelte werden we verrast met een heerlijk stamppotbuffet, met naar keuze zuurkool, boerenkool en hutspot. Na het dessert en nog wat bijpraten, ging iedereen weer naar huis, terugkijkend op een gezellige nieuwjaarsreceptie.