home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club nieuws

Nieuwjaarstoespraak ABC-caravanclub te Tiel, 10-01-2015

Toespraak

Beste ABC vrienden en vriendinnen,
Van harte welkom onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar wederom in restaurant De Betuwe te Tiel. Allereerst wil ik mede namens mijn collega bestuursleden Lia, Hans, Jack en Bob U en de mensen in uw directe omgeving een voorspoedig 2015 toewensen. Ik moet bekennen dat we met de terroristische aanslagen deze week in Paris, een behoorlijke valse start meemaken.

luisterenBericht van verhindering hebben wij ontvangen van de ereleden Lyda de Ruijter, Paul Donker en Hans Kreuning en verder van de families Ariaans, Brantjes, Gijtenbeek en van Egmond met de vraag om U de beste wensen voor 2015 over te brengen. Lyda de Ruijter is helaas in het ziekenhuis opgenomen.

Terugblik op 2014

Terugkijkendnaar 2014 wil ik eerst stilstaan bij de leden die onsdit jaar ontvallen zijn. In augustus overleden Theo de Krosse en Henk Klein en in november Ali Hidskes. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies. Zou Theo, Henk en Ali graag willen gedenken met een minuut stilte....

Evenementen

Met een viertal evenementen waaronder een buitenland reis hadden wij een prima vereniging jaar. Families van der Meij en Vos hebben in aprilde aftrap van het seizoen 2014 georganiseerd in Heerde. Equipes de Ruijter en Van der Hof namen in juni de buitenland reis voor hun rekening en hebben de deelnemers drie weken, gezien de lovende kritieken, prima begeleid op hun trip door Duitsland. September was het de beurt aan families van der Bercken en Voorn om ons te ontvangen in Vlijmen. Kijk nog alle dagen uit op het unieke vogelhuisje als aandenken aan dit evenement. Oktober namen families Rozendaal en Vos voor hun rekening, en ook dat was een gezellig samenzijn. Deze equipes hebben zich dit jaar samen met Evenementen Commissie Hans Vos, Gré Voorn en Martien Ariaans ingespannen voor ons aller plezier en welzijn en ik wil hen dan ook van harte bedanken voor hun inzet.
Dank is op zijn plaats voor de voortreffelijke manier zoals ons clubblad word verzorgd door redacteur Lia Vos met ondersteuning van Thea Gremmen. Dank ook aan Bert van der Ent voor zijn inbreng en Bob van Damme voor de verkoop van advertenties, waardoor Caravaria nog steeds selfsupporting kan zijn.

Gré Voorn als Lief en Leed en Henk Graas als webmaster en Jack van der Hof als webredacteur van onze prima website.
Ook deze ABC'ers hartelijk dank voor jullie belangeloze inzet.

Financieel

Financieel hebben we 2014 door een zuinige penningmeester met een heel klein plusje van een paar honderd euro af kunnen sluiten.

Programma voor 2015

Voor 2015 staan er een viertal evenementen waaronder een buitenlandreis op de rol. Om te beginnen verblijven we van 9 t/m 12 april in Zeist waar ook tevens de jaarvergadering gehouden zal worden. Evenement wordt georganiseerd door de families Antvelink en De Bruin.
Van 2 t/m 9 mei verblijven wij bij de families Gijsbers en Ariaans in het Limburgse Ottersum.
De buitenlandreis 13 t/m 27 juni brengt ons dit jaar naar het Zuid Boheemse Chvalsiny in Tsjechië waar vorig jaar reeds het voorbereidend werk door de Familie Vos is gedaan en Sebina en ikzelf ondersteuning zullen gaan bieden. Om het mogelijk heftige karakter van het bezoek aan concentratiekamp Mauthausen hebben we bij uitzondering besloten om deze excursie facultatief te maken en vragen we U om bij de voorinschrijving aan te geven Mauthausen; Ja dan wel Nee.
Het oorspronkelijke september evenement in Heemskerk door families Voorn en v/d Ham is doorgeschoven naar 8 t/m 11 oktober en sluit het ABC-jaar af in Noord-Holland.
Wegens dit doorschuiven zitten we dus momenteel zonder september evenement zoals de lege pagina in de Caravaria ook al prikkelend aangaf. Een evenement in september wat wij als Caravanclub eigenlijk niet kunnen en willen missen. In het verleden werden dit soort hiaten opgelost door de Evenementen Coördinator maar we leunen met elkaar heel erg zwaar op een kleine groep mensen die je in allerlei functies ziet maar ook als organisatoren terug ziet met zowel binnen- als buitenlandreizen. De ABC is van ons allemaal, voor ons allemaal en maar ook door ons allemaal. Kijk eens om je heen en bedenk niet of je iets zou willen organiseren maar vraag je af met wie je dat gaat doen en laat dat ons zo snel mogelijk weten. Voor de continuïteit van de ABC is het voor de toekomst van belang dat we allemaal onze verantwoording nemen aangaande de organisatie van evenementen. Bovendien is de organisatie van een evenement leuk dankbaar werk en je staat er niet alleen voor.

Kansen en bedreigingen 2015

Ledenaantallen bij verenigingen in Nederland staan al meerdere jaren onder druk en om die reden hebben diverse ABC-besturen tegen de stroom in zwemmend geprobeerd ons ledental te vergroten met allerlei initiatieven en fusiebesprekingen. Dit resulteerde in 2013 in een afgeketste fusie met de Boemerang en een ledenverlies van 10 equipes. Gelukkig zitten we afgelopen jaar in rustiger vaarwater en is het ledental stabiel gebleven met 44 equipes en is het aantal donateurs licht gestegen naar 9. Om onze Caravanclub te laten voortbestaan in de toekomst kiest Uw bestuur niet voor expansie maar kunnen we ook niet gaan stil zitten. We zullen met z'n allen voor die continuïteit moeten zorgen en de ABC uit moeten dragen in contacten met andere kampeerders. Plak ook die stickers op dat centrale  watertappunt op campings in Nederland maar ook daarbuiten om traffic te genereren naar onze website. Een website die een potentiële ABC'er met open armen, een sfeerimpressie van Wim Bitter en info ontvangt en ze als lid binnen probeert te halen met proef-kamperen zonder lidmaatschap verplichting.

Tot slot wil ik graag mijn collega bestuursleden Lia, Hans, Jack en Bob bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.
ABC'ers, een goed caravanjaar toegewenst en ik zie U graag op een van onze evenementen in 2015!

Voor zo direct smakelijk eten en later vandaag wel thuis.


Jan Duin
Voorzitter ABC-caravanclub