home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Clubnieuws

Verslag van het evenement Heerde van 10-13 april 2014.

heerde-02Op donderdag 10 april zijn we met 29 equipes op 3 leuke veldjes op camping “de Zandkuil” in Heerde (Gld). Donderdagmorgen drinken we koffie bij de organisatie en iedereen praat een beetje bij na een lange winterpauze. ’s Middags komt Gonnie op de fiets ongelukkig ten val en breekt haar bovenarm. Gelukkig blijft ze bij de groep en neemt beperkt deel aan de activiteiten.
’s Middags fietsen we naar de fuchsiakwekerij v.d.Velde in Heerde. Deze fuchsiakwekerij heeft zich gespecialiseerd in het kweken van vele soorten fuchsia en geraniums. De verkoop is uitsluitend aan particulieren. Van de fuchsia’s kweken ze wel 1000 soorten. We krijgen uitleg en een rondleiding door de verschillende kassen van de eigenaresse. Er is een grote kas met moederplanten, waar gestekt wordt en de plantjes opgepot worden. Daarna gaan de stekjes naar de kas, waar ze moeten opgroeien. Tenslotte is er de kas waar de grotere plantjes zijn voor de verkoop. Ook bezit de kwekerij een grote pluktuin buiten, waar iedereen zijn bosje snijbloemen kan samenstellen, waarna men het afrekent bij de kassa. Na afloop fietsen we terug naar de camping.
Velen proberen ’s avonds in het campingrestaurant het ABC-menu uit, dat de camping voor ons heeft samengesteld.

heerde 04Donderdagavond is de officiële opening van het evenement in de campingkantine. Hans heet ons welkom namens de andere organisatoren en vertelt in het kort het activiteiten programma. Ook ontvangen we een aantal consumptiebonnen. Velen hebben een spelletje meegenomen en het is nog lang erg gezellig.

Vrijdag, 11 april, we fietsen naar het bakkerijmuseum in heerde 06Hattem. Gelukkig is het een zonnige lentedag. Het museum bestaat uit 2 gedeelten; het museum zelf met oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen van de bakker en een workshop waar we later zelf een broodje gaan maken en bakken. Allereerst wordt op geestige wijze verteld hoe we de verschillende modellen broodjes kunnen maken. Daarna gaat de ene groep het museum in en de andere groep gaat het broodje vormen. Daarna wisselen de groepen. De broodjes worden gebakken en tenslotte ontvangt iedereen zijn eigen broodje. Na een bezoek aan het oude Hanzestadje Hattum fietsen we terug naar de camping.

heerde 08Zaterdag 12 april, het is nog steeds heerlijk lenteweer en ’s morgens drinken we eerst koffie bij de organisatie, waarna we in groepen worden gedeeld voor het ABC-Jeu de Boule toernooi. De dames spelen tegen elkaar en heren spelen tegen elkaar. Na 2 spelletjes is er een middaglunch met broodjes warme worst, verzorgd door de organisatie. Na de lunch spelen we de 3de partij en levert iedereen zijn scores in bij Gré, die de JdB organiseert. Aan het einde van de middag breken velen al de luifel of voortent af, want morgen is het al weer de laatste dag.

Zaterdagavond is in de kantine de Algemene jaarvergadering. We hebben een grote opkomst; er zijn 65 personen aanwezig. Voor de vergadering vertelt de campingeigenaar kort over het ontstaan van de camping de Zandkuil, die in 1979 is ontstaan uit een zandafgraving.
Om 20.30 u opent Jan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Allereerst wordt Nel de Graad herdacht, die vandaag is overleden. Nel en Joop zijn ABC-leden, die lang lid zijn geweest.
Alle punten van de agenda worden vlot behandeld. Iedereen stemt in met het gevoerde beleid van het bestuur. Tijdens het agendapunt bestuursverkiezing is er het aftreden van Johan, die 5 jaar de PR-post bemand heeft. Jan bedankt Johan voor zijn inzet en bijdrage. Bob wordt aangekondigd als de opvolger van Johan en neemt plaats achter de bestuurstafel. Lia ligt de financiën toe. Jack vertelt over het afnemend ledental en Jan heerde 10kijkt nog kort terug over de samenwerking met de Boemerang, die in oktober 2013 beëindigd is. Hans behandelt de evenementen; 2014 loopt al en er resteert een Duitsland reis in juni en in het najaar 2 evenementen. Tot veler verrassing zijn ook voor 2015 de meeste evenementen al ingevuld met in juni een buitenlandse reis naar Tsjechië. Om 21.15 sluit Jan de vergadering en het is nog lang gezellig met gratis drankjes en hapjes.

Zondag 13 april, de laatste dag en met om 11.00 u de sluiting van het evenement. We beginnen met een eenvoudig ontbijt op het veldje. Daarna start Hans de sluiting. Allereerst wordt de uitslag van het ABC-JdB toernooi bekend gemaakt. Bij de dames wint Sylvia en bij de heren wint Rob. Beide winnaars ontvangen een grote beker. Daarna bedankt Hans de campingeigenaresse voor de prettige samenwerking en de gastvrijheid. De camping ontvangt van Hans het kleurrijke ABC-vaantje. heerde 12Daarna sluit Hans het evenement. Jan bedankt namens alle deelnemers de organisatoren; Dinie, Lia, Bennie  en Hans voor het goed geslaagde evenement. Hij overhandigt hun het ABC-plaatje, de heren ontvangen een fles wijn en de dames ontvangen een bloemenbakje.
Einde van mooi en gezellig evenement aan de oostrand van de Veluwe in Heerde.