home
Algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Algemeen

Colofon  

ABC-caravanclub
De ABC-caravanclub club is ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 40.283.223.
ING rekening NL31INGB0002240841 tnv. ABC-Caravanclub te Oss.
e-mail:secretaris@abccaravanclub.nl en website:www.abccaravanclub.nl

Bestuur
Voor de samenstelling van het algemeen bestuur en de diverse commissies,
zie webpage-Organisatie.
Lidmaatschap criteria- Geen merkenrestrictie voor caravans, camper toegestaan voor uitsluitend bestaande leden. Proeflid mag aan één evenement deelnemen.

Caravaria
De Caravaria verschijnt 4x per jaar. Het wordt digitaal verstuurd per e-mail en het wordt geplaatst in het ledengedeelte van de ABC-website op de webpage-Caravaria.
In de webpage-Clubblad leest U het redactieadres en de verwijzing naar verschijningsdata en het uiterlijk aanleveren van kopij en foto’s.

Contributie
De contributie bedraagt 45,- euro per jaar. Donateurs betalen 15,- euro per jaar.

Afmelden
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden
voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Overige mededelingen

Overzicht artikelen Algemeen
Het plannen van een vakantiereis
Goedkoper bellen met uw gsm in het buitenland

Overzicht artikelen algemeen / techniek
Maximaal gewicht caravan
Standen koelkast

Video en Youtube
Promotie video ABC Caravanclub
Youtube ABC Caravanclub