Wordt lid van de ABC-Club

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. De contributie bedraagt € 45,00 per jaar . Er is geen entreegeld verschuldigd.
Elk nieuw lid ontvangt twee clubstickers voor op de caravan te plakken. U krijgt ook toegang tot de ledensite van de website, waar naast alle fotorapportages van evenementen, zich ook het informatief ABC-handboek voor caravans bevindt. Wie na 1 september lid wordt, behoeft slechts de contributie voor het volgende jaar te betalen. U bent dan gratis lid voor de rest van het jaar van aanmelding.
Belangstellenden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een ABC-weekend. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn. Als het u bevalt kunt u zich aanmelden als lid.
U dient het bedrag van € 45,00 over te maken op IBAN rekening NL31INGB0002240841 t.n.v. ABC-Caravanclub in Oss.
Een acceptgirokaart wordt NIET verzonden.
Uit kostenoverwegingen vindt inning van de contributie voor volgende termijnen uitsluitend via automatische incasso plaats waarvoor u een machtigingsformulier wordt toegezonden.   

Aanmelden is mogelijk door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Ook kunt u deze pagina uitprinten en per post versturen naar:

Secretariaat / Ledenadministratie
Dhr J.C. van der Hof

Het Puyven 52
5672 RG Nuenen

Telefoon : 040-2831620
Stuur een


Meldt u hier aan als lid

Dhr *

Mevrouw

Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats*
Telefoon *
Type caravan *
E-mailadres *
* zijn verplichte veldenNa ontvangst van uw aanmeldingsformulier en betaling sturen wij u statuten, reglementen, stickers en het ABC-handboek toe.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens, naam en adres, alleen aan de leden van de
ABC-Caravanclub op verzoek van de leden, tenzij u daar schriftelijk bezwaar tegen maakt.